logo black

Notis Penangguhan/ Pembatalan Jualan Melalui Lelong Awam

      JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN  Bandar/ Pekan/ Mukim No Lot No Hak Milik Bahagian Tanah No Berdaftar Pajakan No Berdaftar Gadaian Pilah 5949 GM 1160 Semua Tiada No. Per : 701/1984Jil : 32 Fol: 53Digadaikan kepada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam pada 30 Julai 1984.

MENGENALPASTI PEMILIK/WARIS BAGI TANAH DI DAERAH KUALA PILAH

MENGENALPASTI PEMILIK/WARIS BAGI TANAH DI DAERAH KUALA PILAH. ANDA MUNGKIN PEMILIK/WARIS YANG KAMI CARI. Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera, Untuk makluman tuan/puan, Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah dalam fasa pengemaskinian maklumat pemilikan tanah dalam database kami. Semakan pihak kami mendapati terdapat hakmilik-hakmilik dalam daerah Kuala Pilah yang mempunyai masalah di mana tidak dapat mengenalpasti […]