logo black
  1. Home
  2. »
  3. info
  4. »
  5. Info Daerah

Info Daerah

Kuala Pilah terdiri daripada 11 buah Mukim dengan 125 buah JKKK yang terdiri daripada 441 buah kampong rangkaian. JKKK pula terdiri daripada 3 jenis, iaitu:
JENIS JKKKBILANGAN
KAMPONG TRADISIONAL117
KAMPONG BARU7
KAMPONG ORANG ASLI1
PECAHAN JKKK MENGIKUT KAMPONG RANGKAIAN (MUKIM)
BILMUKIMBIL JKKKBIL KG RANGKAIANBIL FELDA
1.JOHOL22881
2.TERACHI /LANGKAP1739
3.ULU JEMPOL922
4.KEPIS924
5.JUASSEH1135
6.SERI MENANTI1376
7.ULU MUAR/ PARIT TINGGI1761
8.AMPANG TINGGI1045
9.PILAH1751
 JUMLAH1254411
PECAHAN KELUASAN TANAH
BILMUKIMRIZAB MELAYU (HEKTAR)LUAR RIZAB MELAYU (HEKTAR)
1.Ampang Tinggi3,086.1421.85
2.Johol13,496.2814,993.62
3.Kepis6,005.483,836.02
4.Langkap5,685.033,979.62
5.Parit Tinggi3,854.2330.76
6.Pilah2,869.55756.44
7.Seri Menanti7,769.97
8.Terachi16,316.94
9.Ulu Jempol10,100.96
10.Ulu Muar6,679.75756.44
11.Juasseh7,834.72971.25
JUMLAH83,699.75 (76.76%)25,339 (23.23%) 
PENDUDUKMengikut bancian tahun 2000, penduduk daerah Kuala Pilah berjumlah 63,541 iaitu 7.66% daripada jumlah penduduk Negeri Sembilan (829,774). Dengan kadar pertumbuhan 1.8% setahun, penduduk Kuala Pilah pada tahun 2006 dianggarkan 70,403 orang. Walau bagaimanapun, mengikut culaan semasa pilihan raya Umum Tahun 2003 oleh Jabatan Penerangan mendapati anggaran penduduk Daerah Kuala Pilah adalah sebanyak 77,448 orang.
JANTINA / BANGSAMELAYUCINAINDIAORG ASLIBUKAN WARGANEGARA
LELAKI26,6107,0513,307
MELAYU28,2216,8273,233
JUMLAH54,83113,8786,5401,359840
KEMUDAHAN ASASSemua kampong tradisi dan kampong baru serta perkampongan orang asli telah mendapat kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan bekalan elektrik. Pada keseluruhannya, rangkaian jalan raya adalah seperti berikut:
Nama JalanKeluasan / Jarak
Jalan Persekutuan102 KM
Jalan Negeri274 KM
Jalan Kampong602 KM
Bekalan air paip dan bekalan elektrik telah dinikmati oleh lebih 100% penduduk Kuala Pilah.Kemudahan Awam dan sosial yang telah sedia ada adalah seperti berikut:-
BILJENIS KEMUDAHANBILANGAN
1.Hospital1
2.Pusat Kesihatan7
3.Klinik Desa22
4.Klinik Swasta8
5.Klinik Pergigian1
6.Sekolah Menengah / SM Chung Hua13 / 1
7.Sekolah Rendah36
8.Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C)10
9.Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (T)2
10.Masjid68
11.Surau242
12.Gereja2
13.Tokong13
14.Kuil8
15.Balai Raya123
16.Dewan Orang Ramai8
KEGUNAAN TANAHTumpuan pembangunan di daerah Kuala Pilah adalah dalam bidang pertanian dan sumber ekonomi utama ialah kelapa sawit, getah, ternakan, sayur-sayuran, padi, buah-buahan dan kayu-kayan. Keadaan bentuk bumi yang berbukit-bukit di Kuala Pilah dengan hutan simpan yang luas menjadikan suasana alam semula jadi nyaman dan selesa didiami serta berpotensi untuk menjadi daya tarikan pelancong di dalam dan luar negeri. Beberapa kawasan juga telah dikenalpasti untuk dijadikan pusat pelancongan seperti Taman Rekreasi Ulu Bendul, Jeram Tengkek, Perkampongan Homestay Laman Bangkinan, Istana Lama Seri Menanti dan lain-lain.Butir-butir terperinci sektor guna tanah:
BILAKTIVITIKELUASAN (HEKTAR)PERATUS
1.Hutan Simpan35,560.8732.61%
2.Pertanian71,219.2165.31%
3.Kerajaan Persekutuan135.920.12%
4.Rizab Orang Asli1,038.820.95%
5.Perindustrian24.280.02%
6.Tanah Kerajaan2,444.892.24%
7.Lain-lain Rizab Negeri1,614.591.48%
JUMLAH 109,038.58 100%