logo black
  1. Home
  2. »
  3. info
  4. »
  5. Piagam Pelanggan
  6. »
  7. Janji Piagam Pelanggan

Janji Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH

BILURUSANTEMPOH (MASA)
UNIT PENDAFTARAN 
1.Pendaftaran Pindahmilik Tanah (14A)1 hari
2.Pendaftaran Urusniaga/Bukan Urusniaga5 hari
3.Pendaftaran Hakmilik Baru (Sementara) (QT)21 hari
5.Penukaran Hakmilik Sementara (QT) kepada Hakmilik Tetap (FT)21 hari
6.Permohonan Perintah Jual (Lelongan) 
i. Pengeluaran notis siasatan2 minggu
i.Penetapan Tarikh Siasatan3  bulan
i.Keputusan1 tahun
7.Permohonan Hakmilik Hilang6 bulan
UNIT TEKNIKAL 
8.Permintaan Ukur 
i. Pejabat Tanah30 Hari
i.JUBL14 Hari
UNIT PENGUATKUASAAN 
9.Penguatkuasaan (Sek. 425 KTN)6 Bulan
10.Penguatkuasaan (Sek. 426 KTN)3 Bulan
11.Penguatkuasaan Perlanggaran Syarat Sek. 127 KTN12 Bulan
UNIT PELUPUSAN 
12.Permohonan Pemberi Milikan Tanah Kerajaan Sek 7610 Bulan
13.Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Sek 6510 Bulan
14.Permohonan Permit Bahan Batuan Sek 69 dan 708 Bulan
15.Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan5 Bulan
16.Permohonan Perizaban Tanah Sek 62(1)8 Bulan
17.Pajakan Tanah Rizab Sek 6310 Bulan
UNIT PEMBANGUNAN TANAH 
18.Permohonan Pecah Sempadan Tanah Sek 1376 Bulan
19.Permohonan Serah Balik dan Beri Milik Semula Tanah Sek. 20410 Bulan
20.Permohonan Tukar Syarat dan Pecah Sempadan Tanah Seretah10 Bulan
21.Menerima Bayaran Cukai Tanah3 Minit
UNIT PENGURUSAN ADUAN 
22.Mengesahkan Penerimaan Aduan3 Hari
23.Memberikan Maklum Balas Aduan7 Hari