logo black
  1. Home
  2. »
  3. info
  4. »
  5. Piagam Pelanggan
  6. »
  7. Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGAN TAHUN 2021

PEJABAT TANAH DAN DAERAH KUALA PILAH

BILPIAGAM PELANGGANSASARANPENCAPAIAN
APRILMEIJUNJULAIOGOS
1.Pendaftaran Urusniaga Hak Milik1 HARI 35.71 % 48.48 % 87.04 %88.16 % 93.59 %
2.Pendaftaran Urusniaga/ Bukan Urusniaga 5 HARI 76.25 %94.28 % 87.88 % 95.68 % 98.87 %
3.Pendaftaran Hak Milik Baru (Sementara)  (QT-FT)21 HARI 27.78 %50 % 23.75 % 90 % 73.39 %
4.Penukaran Hakmilik Sementara (QT) kepada Hakmilik Tetap (FT)*21 HARi 58.33 %76.92 % 54.17 % 52.94 % 100 %
5.Permohonan Perintah Jual (Lelongan) SK SK SK SK SK SK
6.i. Pengeluaran Notis Siasatan 1 MINGGU 50 %TIADA TIADA 100 % 100 %
 ii. Penetapan Tarikh Siasatan3 BULAN 50 %TIADATIADA100 %100 %
 iii.Keputusan1 TAHUN TBTIADATIADATBTB
 7.Permohonan Hak Milik Hilang6 BULAN TBTBTB81.82 %100 %
8.Permintaan Ukur      
 1. Pejabat Tanah30 HARI SK SK SK SK SK
 2. JUBL14 HARI SK SK SK SK SK
9.Penguatkuasaan (Sek. 425 KTN)6 BULAN 80 %80 % 80 % 80 % 80 % 
10.Penguatkuasaan (Sek. 426 KTN)3 BULAN 100 %100 %100 %100 % 100 %
11.Penguatkuasaan Perlanggaran Syarat Sek. 127 KTN12 BULAN 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
12.Permohonan Pemberi Milikan Tanah Kerajaan Sek 7610 BULAN SKSK SK SK SK 
13.Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Sek 6510 BULAN SKSK SK SK SK 
14.Permohonan Permit Bahan Batuan Sek 69 dan 708 BULAN SKSK SK SK SK 
15.Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan5 BULAN SKSK SK SK SK 
16.Permohonan Perizaban Tanah Sek 62(1)8 BULAN SKSK SK SK SK 
17.Pajakan Tanah Rizab Sek 6310 BULAN SKSK SK SK SK 
18.Permohonan Pecah Sempadan Tanah Sek 1376 BULAN SKSK SK SK SK 
19.Permohonan Serah Balik dan Beri Milik Semula Tanah Sek. 20410 BULAN SKSK SK SK SK 
20.Permohonan Tukar Syarat dan Pecah Sempadan Tanah Seretah10 BULAN SKSK SK SK SK 
21.Menerima Bayaran Cukai Tanah3 MINIT 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
22.Mengesahkan Penerimaan Aduan3 HARI SKSK SK SK SK 
23.Memberikan Maklum Balas Aduan7 HARI SKSK SK SK SK 

#NOTA : SK-Sedang DiKemaskini