Notis Penangguhan/ Pembatalan Jualan Melalui Lelong Awam

      JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN
 Bandar/ Pekan/ Mukim No Lot No Hak Milik Bahagian Tanah No Berdaftar Pajakan No Berdaftar Gadaian
Pilah 5949 GM 1160 Semua Tiada

No. Per : 701/1984

Jil : 32 Fol: 53

Digadaikan kepada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam pada 30 Julai 1984.

Muat Turun Fail
MENGENALPASTI PEMILIK/WARIS BAGI TANAH DI DAERAH KUALA PILAH.
ANDA MUNGKIN PEMILIK/WARIS YANG KAMI CARI.
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,
Untuk makluman tuan/puan,
Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah dalam fasa pengemaskinian maklumat pemilikan tanah dalam database kami.
Semakan pihak kami mendapati terdapat hakmilik-hakmilik dalam daerah Kuala Pilah yang mempunyai masalah di mana tidak dapat mengenalpasti pemilik tanah atau waris bagi menyelesaikan isu-isu yang berkaitan termasuklah hakmilik-hakmilik yang akan dikembalikan hak kepada Pihak Berkuasa Negeri jika isu ini tidak diselesaikan dengan segera.
Sehubungan itu, pihak kami ingin memohon jasa baik warga Kuala Pilah untuk mengenalpasti pemilik/waris dengan merujuk kepada senarai yang dilampirkan.
Pemilik/waris boleh terus berhubung dengan pihak kami di talian telefon 06-4814155 / 06-4816205 atau terus datang ke Pejabat Tanah Kuala Pilah (Unit Hasil).
Mohon sebarkan kepada rakan-rakan tuan/puan. Kerjasama tuan/puan amat kami hargai.
Sekian, terima kasih.