Kuala Pilah terdiri daripada 11 buah Mukim dengan 125 buah JKKK yang terdiri daripada 441 buah kampong rangkaian. JKKK pula terdiri daripada 3 jenis, iaitu:

JENIS JKKK

BILANGAN

KAMPONG TRADISIONAL

117

KAMPONG BARU

7

KAMPONG ORANG ASLI

1

PECAHAN JKKK MENGIKUT KAMPONG RANGKAIAN (MUKIM)

BIL

MUKIM

BIL JKKK

BIL KG RANGKAIAN

BIL FELDA

1.

JOHOL

22

88

1

2.

TERACHI /LANGKAP

17

39

-

3.

ULU JEMPOL

9

22

-

4.

KEPIS

9

24

-

5.

JUASSEH

11

35

-

6.

SERI MENANTI

13

76

-

7.

ULU MUAR/ PARIT TINGGI

17

61

-

8.

AMPANG TINGGI

10

45

-

9.

PILAH

17

51

-

 

JUMLAH

125

441

1

PECAHAN KELUASAN TANAH

BIL

MUKIM

RIZAB MELAYU (HEKTAR)

LUAR RIZAB MELAYU (HEKTAR)

1.

Ampang Tinggi

3,086.14

21.85

2.

Johol

13,496.28

14,993.62

3.

Kepis

6,005.48

3,836.02

4.

Langkap

5,685.03

3,979.62

5.

Parit Tinggi

3,854.23

30.76

6.

Pilah

2,869.55

756.44

7.

Seri Menanti

7,769.97

-

8.

Terachi

16,316.94

-

9.

Ulu Jempol

10,100.96

-

10.

Ulu Muar

6,679.75

756.44

11.

Juasseh

7,834.72

971.25

JUMLAH

83,699.75 (76.76%)

25,339 (23.23%)

 

PENDUDUK

Mengikut bancian tahun 2000, penduduk daerah Kuala Pilah berjumlah 63,541 iaitu 7.66% daripada jumlah penduduk Negeri Sembilan (829,774). Dengan kadar pertumbuhan 1.8% setahun, penduduk Kuala Pilah pada tahun 2006 dianggarkan 70,403 orang. Walau bagaimanapun, mengikut culaan semasa pilihan raya Umum Tahun 2003 oleh Jabatan Penerangan mendapati anggaran penduduk Daerah Kuala Pilah adalah sebanyak 77,448 orang.

JANTINA / BANGSA

MELAYU

CINA

INDIA

ORG ASLI

BUKAN WARGANEGARA

LELAKI

26,610

7,051

3,307

-

-

MELAYU

28,221

6,827

3,233

-

-

JUMLAH

54,831

13,878

6,540

1,359

840

KEMUDAHAN ASAS

Semua kampong tradisi dan kampong baru serta perkampongan orang asli telah mendapat kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan bekalan elektrik. Pada keseluruhannya, rangkaian jalan raya adalah seperti berikut:

Nama Jalan

Keluasan / Jarak

Jalan Persekutuan

102 KM

Jalan Negeri

274 KM

Jalan Kampong

602 KM

Bekalan air paip dan bekalan elektrik telah dinikmati oleh lebih 100% penduduk Kuala Pilah.

Kemudahan Awam dan sosial yang telah sedia ada adalah seperti berikut:-

BIL

JENIS KEMUDAHAN

BILANGAN

1.

Hospital

1

2.

Pusat Kesihatan

7

3.

Klinik Desa

22

4.

Klinik Swasta

8

5.

Klinik Pergigian

1

6.

Sekolah Menengah / SM Chung Hua

13 / 1

7.

Sekolah Rendah

36

8.

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C)

10

9.

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (T)

2

10.

Masjid

68

11.

Surau

242

12.

Gereja

2

13.

Tokong

13

14.

Kuil

8

15.

Balai Raya

123

16.

Dewan Orang Ramai

8

KEGUNAAN TANAH

Tumpuan pembangunan di daerah Kuala Pilah adalah dalam bidang pertanian dan sumber ekonomi utama ialah kelapa sawit, getah, ternakan, sayur-sayuran, padi, buah-buahan dan kayu-kayan. Keadaan bentuk bumi yang berbukit-bukit di Kuala Pilah dengan hutan simpan yang luas menjadikan suasana alam semula jadi nyaman dan selesa didiami serta berpotensi untuk menjadi daya tarikan pelancong di dalam dan luar negeri. Beberapa kawasan juga telah dikenalpasti untuk dijadikan pusat pelancongan seperti Taman Rekreasi Ulu Bendul, Jeram Tengkek, Perkampongan Homestay Laman Bangkinan, Istana Lama Seri Menanti dan lain-lain.

Butir-butir terperinci sektor guna tanah:

BIL

AKTIVITI

KELUASAN (HEKTAR)

PERATUS

1.

Hutan Simpan

35,560.87

32.61%

2.

Pertanian

71,219.21

65.31%

3.

Kerajaan Persekutuan

135.92

0.12%

4.

Rizab Orang Asli

1,038.82

0.95%

5.

Perindustrian

24.28

0.02%

6.

Tanah Kerajaan

2,444.89

2.24%

7.

Lain-lain Rizab Negeri

1,614.59

1.48%

JUMLAH

  109,038.58  100%