PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH

 

BIL

URUSAN

TEMPOH (MASA)

UNIT PENDAFTARAN  

1.

Pendaftaran Pindahmilik Tanah (14A)

1 hari

2.

Pendaftaran Urusniaga/Bukan Urusniaga

5 hari

3.

Pendaftaran Hakmilik Baru (Sementara) (QT)

21 hari

5.

Penukaran Hakmilik Sementara (QT) kepada Hakmilik Tetap (FT)

21 hari

6.

Permohonan Perintah Jual (Lelongan)

 

 

i. Pengeluaran notis siasatan

2 minggu

 

i.Penetapan Tarikh Siasatan

3  bulan

 

i.Keputusan

1 tahun

7.

Permohonan Hakmilik Hilang

6 bulan

UNIT TEKNIKAL  

8.

Permintaan Ukur

 

 

i. Pejabat Tanah

30 Hari

 

i.JUBL

14 Hari

UNIT PENGUATKUASAAN  

9.

Penguatkuasaan (Sek. 425 KTN)

6 Bulan

10.

Penguatkuasaan (Sek. 426 KTN)

3 Bulan

11.

Penguatkuasaan Perlanggaran Syarat Sek. 127 KTN

12 Bulan

UNIT PELUPUSAN  

12.

Permohonan Pemberi Milikan Tanah Kerajaan Sek 76

10 Bulan

13.

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Sek 65

10 Bulan

14.

Permohonan Permit Bahan Batuan Sek 69 dan 70

8 Bulan

15.

Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan

5 Bulan

16.

Permohonan Perizaban Tanah Sek 62(1)

8 Bulan

17.

Pajakan Tanah Rizab Sek 63

10 Bulan

UNIT PEMBANGUNAN TANAH  

18.

Permohonan Pecah Sempadan Tanah Sek 137

6 Bulan

19.

Permohonan Serah Balik dan Beri Milik Semula Tanah Sek. 204

10 Bulan

20.

Permohonan Tukar Syarat dan Pecah Sempadan Tanah Seretah

10 Bulan

21.

Menerima Bayaran Cukai Tanah

3 Minit

UNIT PENGURUSAN ADUAN  

22.

Mengesahkan Penerimaan Aduan

3 Hari

23.

Memberikan Maklum Balas Aduan

7 Hari