PENCAPAIAN PIAGAM PELANGAN TAHUN 2019

PEJABAT TANAH DAN DAERAH KUALA PILAH

BIL

PIAGAM PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

1.

Pendaftaran Urusniaga Hak Milik

1 HARI

 35.71 %  48.48 %  87.04 % 88.16 %  93.59 %

2.

Pendaftaran Urusniaga/ Bukan Urusniaga

 5 HARI  76.25 % 94.28 %  87.88 %  95.68 %  98.87 %

3.

Pendaftaran Hak Milik Baru (Sementara)  (QT-FT)

21 HARI

 27.78 % 50 %  23.75 %  90 %  73.39 %

4.

Penukaran Hakmilik Sementara (QT) kepada Hakmilik Tetap (FT)*

21 HARi

 58.33 % 76.92 %  54.17 %  52.94 %  100 %

5.

Permohonan Perintah Jual (Lelongan)

 SK  SK  SK  SK  SK  SK

6.

i. Pengeluaran Notis Siasatan

 1 MINGGU  50 % TIADA  TIADA  100 %  100 %
  ii. Penetapan Tarikh Siasatan 3 BULAN  50 % TIADA TIADA 100 % 100 %
 

iii.Keputusan

1 TAHUN

 TB TIADA TIADA TB TB
 7.

Permohonan Hak Milik Hilang

6 BULAN

 TB TB TB 81.82 % 100 %

8.

Permintaan Ukur

           
 

1. Pejabat Tanah

30 HARI

 SK  SK  SK  SK  SK
 

2. JUBL

14 HARI

 SK  SK  SK  SK  SK

9.

Penguatkuasaan (Sek. 425 KTN)

6 BULAN

 80 % 80 %  80 %  80 %  80 % 

10.

Penguatkuasaan (Sek. 426 KTN)

3 BULAN

 100 % 100 % 100 % 100 %  100 %

11.

Penguatkuasaan Perlanggaran Syarat Sek. 127 KTN

12 BULAN

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %

12.

Permohonan Pemberi Milikan Tanah Kerajaan Sek 76

10 BULAN

 SK SK  SK  SK  SK 

13.

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Sek 65

10 BULAN

 SK SK  SK  SK  SK 

14.

Permohonan Permit Bahan Batuan Sek 69 dan 70

8 BULAN

 SK SK  SK  SK  SK 

15.

Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan

5 BULAN

 SK SK  SK  SK  SK 

16.

Permohonan Perizaban Tanah Sek 62(1)

8 BULAN

 SK SK  SK  SK  SK 

17.

Pajakan Tanah Rizab Sek 63

10 BULAN

 SK SK  SK  SK  SK 

18.

Permohonan Pecah Sempadan Tanah Sek 137

6 BULAN

 SK SK  SK  SK  SK 

19.

Permohonan Serah Balik dan Beri Milik Semula Tanah Sek. 204

10 BULAN

 SK SK  SK  SK  SK 

20.

Permohonan Tukar Syarat dan Pecah Sempadan Tanah Seretah

10 BULAN

 SK SK  SK  SK  SK 

21.

Menerima Bayaran Cukai Tanah

3 MINIT

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %

22.

Mengesahkan Penerimaan Aduan

3 HARI

 SK SK  SK  SK  SK 

23.

Memberikan Maklum Balas Aduan

7 HARI

 SK SK  SK  SK  SK 

 

#NOTA : SK-Sedang DiKemaskini