logo black
  1. Home
  2. »
  3. Pengumuman
  4. »
  5. Notis Penangguhan/ Pembatalan Jualan Melalui Lelong Awam

Notis Penangguhan/ Pembatalan Jualan Melalui Lelong Awam

      JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN
 Bandar/ Pekan/ MukimNo LotNo Hak MilikBahagian TanahNo Berdaftar PajakanNo Berdaftar Gadaian
Pilah5949GM 1160SemuaTiadaNo. Per : 701/1984Jil : 32 Fol: 53Digadaikan kepada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam pada 30 Julai 1984.